Bloemen voor Servië

Voor de reis naar Servië om was- en doucheruimtes voor Roma-kinderen te gaan maken zijn bloemstukken gemaakt. Het was de bedoeling deze morgen (zondag 15 maart) voor en na de diensten te gaan verkopen aan de kerkgangers van de Bethelkerk. Omdat er morgen geen kerkdiensten zijn zitten we nu met een groot aantal bloemstukken die…

Tijdelijk hulp nodig? Vraag het de diaconie

Omzien naar kwetsbare mensen Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen…

Gemeente zijn in tijd van besmettelijke ziekte

Het coronavirus grijpt om zich heen en heeft ook in Harderwijk mensen ziek gemaakt. De kerkenraad heeft besloten om de komende weken geen kerkdiensten te houden. Ook andere bijeenkomsten en vergaderingen worden afgelast: catechisatie, clubs, ouderenmiddag, etc. We zullen het pastorale bezoekwerk zo min mogelijk doen, zeker niet bij ouderen. De kerkenraad vindt het heel…

Start ‘pilot dienstenbank’ in de Bethelkerk

Vanuit de Commissie Vorming & Toerusting is het initiatief genomen om een dienstenbank op te zetten. Onlangs is hiervoor in een nieuwsbrief de volgende oproep gedaan. Coördinator (m/v) gevraagd voor de dienstenbank in de Bethelkerk. Stel: uw partner wordt heel ernstig ziek, u wilt dan natuurlijk heel graag zoveel mogelijk bij hem of haar zijn.…

Kerktaxi nodig?  

Wilt u in een kerkdienst of gemeenteavond aanwezig zijn, maar heeft geen mogelijkheid om hier zelfstandig naar toe te komen, stuur dan een e-mail bericht naar kerktaxibethelkerk@gmail.com. Het is goed dat u uw verdere contactgegevens er bij vermeld. Aanmelden als chauffeur kerktaxi! Aanmeldingen om op zondag en/of wijkavonden e.d. als chauffeur van de kerktaxi te…

Mist u iemand in de kerk?

Regelmatig mogen we nieuwe mensen welkom heten in de Bethelkerk. Daar zijn we blij mee. Maar zo nu en dan zijn er ook trouw meelevende mensen die ‘geruisloos’ verdwijnen. Dat vinden we erg. We hebben oog en hart voor elkaar. We willen niet dat iemand ‘ongezien’ verdwijnt. Wie weg is, wordt gezien. Daarom hebben we…