Kerktaxi nodig?  

Wilt u in een kerkdienst of gemeenteavond aanwezig zijn, maar heeft geen mogelijkheid om hier zelfstandig naar toe te komen, stuur dan een e-mail bericht naar kerktaxibethelkerk@gmail.com. Het is goed dat u uw verdere contactgegevens er bij vermeld. Aanmelden als chauffeur kerktaxi! Aanmeldingen om op zondag en/of wijkavonden e.d. als chauffeur van de kerktaxi te…

Gezocht: leden voor het College van Kerkrentmeesters

Op dit moment heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) een groot aantal vacatures met betrekking tot bezetting en expertise gebieden. Vanuit het CvK ontstaat steeds meer behoefte aan bepaalde expertises, gezien de complexer wordende vraagstukken en werkzaamheden.  Verder geeft het betrekken van experts ook een stuk professionalisering. De voorkeur voor het invullen van deze vacatures…

Avondmaal-collecte – Omzien naar Elkaar

De avondmaal-collecte voor de Diaconie op zondag 9 december is geheel bestemd voor Ds. Mudi Robert uit Brzotin (Slowakije). Enkele diakenen van onze kerkelijke gemeente hebben hem, zijn vrouw Kati en kinderen ontmoet en ook bij hem overnacht tijdens de Slowakije-reis in september van dit jaar. Dit was een zeer fijne en gastvrije ontmoeting. Zij zijn…

Kerstattenties

Oudere gemeenteleden boven de 75 jaar ontvangen jaarlijks een kerstattentie. We merken echter dat de vitale gezondheid, in algemene zin, van ouderen de laatste jaren, sterk verbeterd is.Hiervoor zijn we natuurlijk heel dankbaar. Dit is voor de Diaconie mede aanleiding geweest om een aanpassing te doen in de leeftijdsgrens.Met ingang van dit jaar gaat de…

Geslaagde wijkavond

Woensdagavond 10 oktober was er voor jong en oud de gelegenheid om inbreng te geven voor het nieuwe beleidsplan van wijkgemeente Bethelkerk. Het was een vruchtbare avond waar veel ideeën naar voren kwamen. Belangrijk was de sfeer: er werd heel goed geluisterd naar elkaar. De kerkenraad neemt de opbrengst van de avond mee en komt…

Petrakerk te gast in de Bethelkerk

De Petrakerk wordt gerenoveerd, daarom heeft de gemeente die daar samenkomt tijdelijk geen onderdak. Dat onderdak willen wij hun graag bieden. Per 1 november gaat de gemeente van de Petrakerk de Bethelkerk ook gebruiken tot +/- april 2019. (zowel kerkdiensten als doordeweekse activiteiten). Daarom begint de morgendienst in de Bethelkerk in die tijd om 9:00…

De r in de maand

Het frisse seizoen breekt weer aan. Daarom zijn de portaaldeuren van de Bethelkerk voortaan weer gesloten, zodat niet alle warmte uit de hal en de kerk verdwijnt. De buitendeur staat wel gewoon open als teken van welkom. Maar als u het portaal bent gepasseerd, moet u even de deur open en dicht doen. Hartelijk dank voor uw…